Häng med oss i våra sociala medier!

Uppdrag  |  23 Aug 2023

Ett starkare Weland med hjälp av tidningen

”Kommunikation kan vara svårt. Men tack vare tidningen har det blivit enklare för oss att informera och nå ut till alla våra medarbetare.” Så beskriver Mattias Andersson, marknadsansvarig, nyttan av den redaktionella tidningen som Roxx har producerat åt industrikoncernen Weland sedan 2019.Berättelsen om Welands tidning tar sin början i samband med koncernens 70-årsfirande, när anställda, kunder och samarbetspartners bjöds in till en stor fest.

– Där väcktes en del nya tankar. Vi profilerade oss lite annorlunda och började satsa mer på vårt arbetsgivarvarumärke, berättar Mattias Andersson.

Den förändrade approachen ledde till koncerngemensamma mässor, nya fester, omfattande friskvårdsprojekt – och en tidning producerad av Roxx.

– Vi bestämde oss för att göra en medarbetartidning med fokus på mjuka värden. Men att skapa en tidning helt på egen hand är svårt, särskilt eftersom vi saknar det redaktionella och journalistiska tänkandet in-house. Tidningens innehåll riktar sig till våra medarbetare, och därmed behöver texterna hålla en annan ton jämfört med exempelvis PR- och säljmaterial.


Inspirerande medarbetarportätt

Artiklarna och reportagen riktar sig i första hand till anställda inom koncernen, men Weland skickar även ut tidningen till utvalda kunder, leverantörer och samarbetspartners.

– I tidningen äger vi narrativet, vi väljer vad vi vill berätta och hur vi vill göra det. Det har varit en jättebra resa hittills – vi har lyckats bygga ett starkare varumärke och en känsla av samhörighet. Ett starkare Weland.


Ni har valt att satsa på en helt redaktionell tidning utan annonsörer, hur kommer det sig?

– Vi enades om att den varianten passar oss bäst, särskilt som personaltidning. I den andra vågskålen har vi produktionskostnaden, men med tanke på hur många bolag som ingår i vår koncern, hade annonsupplägget blivit alltför spretigt för oss.


Hur upplever ni samarbetet med Roxx kopplat till tidningsproduktionen?

– Jag är helnöjd. Roxx bidrar med uppfinningsrikedom, driv och nya idéer. Vi har hittat en fin ton på texterna, ett bra tilltal. Det är inspirerande att få läsa allt som skrivs, särskilt medarbetarporträtten! Vi har många människor med spännande erfarenheter i koncernen.


Når ut till alla med HR-appen

Framgångarna med tidningen har lett till att Roxx numera även levererar den digitala kommunikationsplattformen HR-appen till Weland. I juni 2023 påbörjades lanseringen i liten skala inom moderbolaget Weland AB, för att i kommande steg koppla på fler bolag och aktivera ytterligare funktioner.

– Med vår egen app får vi en direkt kommunikationsväg till samtliga anställda. Det är oerhört praktiskt att snabbt kunna skicka ut information som plingar till i mobilen, särskilt till de medarbetare som inte har tillgång till dator.


Om Weland

Weland är en familjeägd industrikoncern med rötterna i Småland som sätter stolthet i svensk produktion. Koncernen har utvecklats från att enbart ha arbetat med stål, till att idag bestå av cirka 35 bolag spridda över södra Sverige. Stålfokuset finns kvar inom koncernen, men bolagsportföljen har breddats till att numera även inrymma produktion såväl inom aluminium som plast. I koncernen finns även exempelvis tryckeri och företag inom logistiklösningar och automation.


Läs mer om vad Roxx kan erbjuda inom tidningsproduktion