Häng med oss i våra sociala medier!

Nyhetsbrev

Redan i slutet av 1980-talet producerade vi nyhetsbrev åt våra kunder, men då i print och med post. Idag har de digitala, tids- och kostnadseffektiva nyhetsbreven tagit helt över, men syftet och principerna är de samma. Att hålla kontakt och bygga relationer till kunderna, öka varumärkeskännedomen, informera, utbilda och driva försäljning.


Effektiv kanal

Nyhetsbrevet är en effektiv kanal när det träffar rätt och motsvarar målgruppens intressen. Det du är intresserad av, det vill du läsa om – så enkelt är det. Mottagaren har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet. Det är en fördel jämfört med reklam som man inte bett om.
 

Ta hjälp av oss för att sätta rätt ton och innehåll för just era målgrupper och ert syfte med nyhetsbrevet.
 

Med länkar till filmer, er sajt, poddar eller era andra kanaler får du ut ännu mer av nyhetsbrevet. En fördel är att det är mycket lätt att mäta vilka prenumeranter som öppnar olika länkar och det ger kunskaper om hur nyhetsbrevet kan utvecklas,  bli bättre och mer anpassat för målgrupperna.
 

Nyhetsbrevet kan också nyttjas internt för information, utbildning, fördjupning och så vidare.

 

Vill du ha kommunikation som imponerar? Kontakta oss för att komma igång! >