Häng med oss i våra sociala medier!

Kriskommunikation

Är ni förberedda på när krisen kommer? Kriser har förmågan att kasta om all kommunikation. Vi gör dig beredd på det oväntade.  

Kanske har ni en kommunikationsstrategi, en pågående kampanj eller en alldeles färsk hemsida. Men har ni tänkt på hur era budskap tas emot när krisen kommer? Kriser kan omkullkasta all kommunikation och riskerar att rasera ett varumärke fortare än kvickt.
 

Var redo oavsett kris 

Pandemi, krig, översvämningar, bränder, uppsägningar. Oavsett situation behöver ni vara mentalt förberedda och redo att kommunicera snabbt, tydligt och effektivt. Vi skapar planer baserade på evidensbaserade och vetenskapliga metoder som vi vet ger effekt.
 

Kristänk på köpet 

Att ha en krisplan säkrar er kommunikation under svåra tider. Men krisen kan vara lika viktig att ha i åtanke när allt är som vanligt. Hur kommunicerar vi till målgrupper som upplevt krig eller trauma? Hur tar de emot våra budskap? Vi kan addera ett krisperspektiv samtidigt som vi arbetar fram din kampanj eller kommunikationsstrategi. Vi ser till att ni är beredda!

 

Behöver du effektiv kommunikation? Vi är bara ett meddelande bort. >

kriskommunikation