syvabx480

  SYVAB

  Ett första projekt med Roxx kan vara att producera en kundtidning. Tidningens innehåll, text och bilder kan sedan generera fler och nya produkter. Smart och enkelt kan du använda reportage och artiklar i kommunikationen med dina kunder även i andra informationskanaler. På hemsidan, på Facebook eller i andra sociala medier.

  Genom att låta våra webbutvecklare bygga din sajt får du en funktionell och stabil grund för kommunikation med företagets målgrupp. För att ytterligare stärka kundnyttan kan appar skräddarsys till specifika funktioner som ger målgruppen nya mervärden.

  Med en broschyr kan du presentera nya produkter och tjänster samt information om din verksamhet. En broschyr som du använder på en mässa eller vid olika kundaktiviteter.

  Dagens marknadsföring präglas allt mer av rörlig media. En god idé är att producera en film som kompletterar och stärker din övriga marknadsföring. Filmer använder du på såväl din sajt som i övriga informationskanaler.

  Exempel på samarbete med Roxx
  Syvab är en av flera kunder som Roxx producerat olika kommunikationstjänster och produkter till. Syvab driver den moderna och högteknologiska avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket. Verket tar emot och renar avloppsvatten från hela eller delar av sex kommuner med ca 320 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkas biogas och biomull.

  Ett övergripande mål för Syvab är att arbeta för att skydda vår miljö mot utsläpp, som kan påverka vattnet negativt. Därför är det angeläget att informera och sprida kunskap om vatten- och avloppsrening.

  Roxx första uppdrag till Syvab var att produ­cera en annonsfinansierad broschyr samt en informationsfilm med skolungdomar som den primära målgruppen. Syftet var att ge en tydlig bild av hur avloppsrening fungerar, och att pedagogiskt visa och beskriva processen i ord, bild och film.

  – Vi skickade ut broschyren och filmen till skolor inför deras studiebesök hos oss för att skapa ett större intresse och engagemang hos eleverna, berättar Marianne Forsell, informations- och kommunikationsansvarig på Syvab.

  – På ett väldigt bra sätt lyckades vi skapa en film med MTV-känsla, där vi visar en ny värld som vårt ledningsnät utgör. Filmen innehåller snabba videoklipp och mycket dialog.

  Kontentan blev en lättsam och underhållande film som också beskriver kretsloppet och de olika reningsstegen mycket pedagogiskt.

  – Det var en effektiv och fördelaktig produktion genom att material till broschyren även kunde användas till filmen. Texterna låg till grund för samma manustänk i filmen. Alla inblandade förstod vad vi ville plocka upp i filmen, vilket gjorde att allt flöt på så bra.

  Samarbetet mellan Syvab och Roxx har utvecklats till att även omfatta produktion av hemsida, app, nya broschyrer och tidningar, årsredovisningar, rolluper, kuvert, korrespondenskort och visitkort.

  Uppdrag

  Samarbetet mellan Syvab och Roxx har successivt utvecklats till att omfatta produktion av informationsfilm, broschyrer, tidningar, hemsida, app, årsredovisningar, rolluper, kuvert och visitkort m m.

  Info

  Syvab driver det moderna, högteknologiska avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket. Verkets uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med ca 320 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkas biogas och biomull.

  Mer information på:

  www.syvab.se