Saker-Vatten-1530x480

  Säker Vatten

  Målet för Säker Vatteninstallation är färre vatten-skador och en hälsosam inomhusmiljö. Metoden är branschregler och auktorisation av landets VVS-företag. – Vi har arbetat med Roxx sedan 2006, säger Thomas Helmerson, vd för Säker Vatten AB.

  Förr styrdes byggandet av Svensk Byggnorm. Den beskrev i detalj hur allt skulle utföras. Kommunernas VVS-inspektörer kontrollerade att reglerna följdes. Byggnormen avskaffades på 1990-talet och ersattes av funktionsföreskrifter, Boverkets Byggregler. Det blev branschens uppgift att utveckla lösningarna. I teorin var det en bra lösning eftersom byggbranschens aktörer, t.ex VVS-företagen, har det handfasta kunnandet och följer med i utvecklingen av nya material och metoder. Det var bara ett problem – hur ska kunden se skillnad på en riktig fackman och en okunnig? 

  Kostar 5 miljarder
  Vattenskadorna i svenska fastigheter kostar varje år 5 miljarder kronor. Mycket beror på okunskap.
  VVS Företagen, branschorganisation för landets seriösa VVS-installatörer, utvecklade i början av 2000-talet branschregler och auktorisation. Systemet heter Säker Vatteninstallation och sjösattes 2005.

  Branschreglerna är anvisningar om hur installationer ska utföras. Auktoriserade företag följer reglerna och har utbildade montörer och arbetsledare. Bara auktoriserade företag får utfärda intyg om en säker vatteninstallation, vilket allt oftare är ett krav från försäkringsbolagen för att lämna full ersättning.

  Säker Vatteninstallation har fått ett rejält genomslag. Över hela landet finns närmare 2000 auktoriserade VVS-företag med över 22 000 utbildade montörer och arbetsledare, dessutom finns det nästan 100 auktoriserade konslutföretag. 

  Ett privilegium för Roxx
  Roxx har arbetat med Säker Vatten-installation nästan sedan starten. Från början var uppdraget att marknadsföra branschregler och auktorisation internt i branschen, för att seriösa VVS-företag skulle se nyttan av att ansluta sig. En viktig uppgift är att motivera medlems-företagens medarbetare. 

  – Det är ett privilegium att få medverka i det här projektet. Det känns att vi gör nytta och bidrar till att göra Sverige lite bättre för både VVS-företagen och deras kunder, säger Micael Lindgren, projektledare på Roxx.
  – Jag har själv haft vattenskador hemma och vet vilka problem de orsakar. Alla vinner på att klåparna stängs ute. Annorlunda lösningar Marknadsföringen har på senare tid riktat sig mer mot proffskunder och konsumenter. Roxx har bland annat genomfört en riksomfattande kampanj i landets morgontidningar.  Ett växande uppdrag är att producera filmer, dels för extern information, dels för intern utbildning.
  – Roxx sköter inte hela vår marknadsföring men en stor del av den. Det underlättar att ha en kontakt. Nackdelen kan vara att kreativiteten till sist tar slut, men dit har vi inte kommit, säger Thomas Helmerson. Säker Vatten AB finns i Stockholm, arbetsgruppen på Roxx i Vimmerby. Hur påverkar avståndet samarbetet?
  – Ingenting alls. Med dagens teknik och kommunikationer spelar avståndet mindre roll, svarar Thomas Helmerson som har följande förklaring till att samarbetet löper vidare: – Roxx har duktiga medarbetare och ett bra nätverk. Dessutom försöker de hitta -annorlunda lösningar som passar vår begränsade budget.

  saker-vatten-logo

  Uppdrag 

  Roxx uppdrag innefattar utbildnings-material, branschregler, kampanjmaterial och utskick av olika slag, årsredovisning, annonser, affischer och vepor m m. Roxx har även ansvaret för att utveckla och producera Säker Vattens sajt, appar samt olika webblösningar.

  Info

  Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra bransch-reglerna, samt att kontrollera och auktorisera rörföretag. Regelverket är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionella-spridning, brännskador och förgiftning.