reklam

  Reklam är kommunikation som säljer

  Enligt ordboken definieras reklam som ”tillrättalagd information som är avsedd att påverka människor att köpa varor eller tjänster”. Det innefattar därmed all marknadskommunikation som vi på andra ställen delat in i kundtidning, broschyr, webb och film. Så när vi slarvigt talar om reklam på Roxx avser vi allt annat som vi gör, såsom annonser, skyltar, stortavlor, direktreklam med mera. Även profilprogrammen hamnar inom ramen för det vi kallar reklam.

  Bra reklam väcker uppmärksamhet och skapar ett behov. I dagens intensiva mediebrus är det en utmaning att få ta del av mottagarnas tid och intresse. Det är därför viktigt att utgå från läsarens situation och behov. Texten måste ha ett bra flyt och vara enkel och slagkraftig.

  Produkter

  Produktkatalog
  Nyhetsbrev
  Årsredovisning
  Annonser
  Mässa
  Roll-up
  Pressrelease
  Utskick
  DR
  Böcker
  Grafisk profil
  Presentationsmaterial
  Korrespondensmaterial
  Giveaways