Så går det till
Roxx är en av de största aktörerna i Norden när det gäller företags-, kundtidningar och broschyrer. De flesta produktionerna är helt eller delvis leverantörsfinansierade genom annonser.
Vi gör allt arbete
Roxx åtar sig att sköta produktionen från start till färdig produkt. Vårt arbete börjar när vi gemensamt undertecknat ett avtal. Avtalet innebär att du inte behöver betala något om vi inte lyckas finansiera en produktion.
Lista på annonsörer
Vi får en lista på leverantörer och samarbetspartners av dig.
Säljbrevet
Roxx tar fram ett förslag till säljbrev, som du får godkänna. Det skickas sedan ut till leverantörerna där ditt marknadsföringsprojekt presenteras.
Annonsförsäljning
Roxx mediasäljare kontaktar utvalda annonsörer och leverantörer om hur de kan medverka i tidningen eller broschyren.
Antal sidor
Efter säljperiodens slut vet vi hur många sidor vi kan disponera. En tidsplan för produktionen tas fram och arbetet med innehåll, d.v.s. text och bild, påbörjas.
Journalist & copy
Ditt företag får besök av en skribent och fotograf. Du får läsa och godkänna alla texter före tryck.
Layout & design
Godkända texter och bilder överlämnas till formgivaren, som layoutar din tidning eller broschyr utifrån företagets grafiska profil.
Korrektur
Du får nu ett färdigt korrektur på hela produktionen som du får godkänna innan tryck.
Tryck
När du godkänt korrekturet, skickas din produkt till tryck.
Distribution
Roxx produktionsledare kontaktar dig för att hjälpa dig med en effektiv distribution. Du har även möjlighet att distribuera din trycksak digitalt.