kundtidning

  Kundtidningen är omtyckt av läsarna

  Kundtidningen ingår i det som branschen kallar content marketing, d.v.s. kommunikation som sätter innehållet i fokus. Kundtidningen erbjuder läsaren relevant och intressant läsning på dennes villkor. Den innehåller berättelser från verkligheten som har en naturlig koppling till företagets verksamhet och med sin trovärdighet skapar den förtroende för företaget och dess erbjudanden. Kundtidningen stärker kundrelationen, stärker varumärket och bygger långa relationer med målgruppen.

  En bra kundtidning samspelar med företagets övriga kommunikationskanaler och den fokuserar på det som är viktigt för läsaren. Den undviker att bli introvert med för mycket inifrån-ut-perspektiv. Tänk på att det är precis lika tråkigt och ointressant att läsa om skryt om företaget och dess produkter som att lyssna på skrytsamma människor som vill framhäva sig själva. Kundtidningen upplevs inte som störande eftersom den har ett attraktivt innehåll och mottagaren själv kan välja när han eller hon ska läsa den.

  Bäst nytta gör kundtidningen om den kommer med viss regelbundenhet, men det kan finnas specifika tillfällen när det passar bra med en enstaka tidning, så kallad oneshot. Roxx kunder har exempelvis valt att göra tidningar inför mässor, jubileum, nybyggen, invigningar, lanseringar av nya produkter, överlåtande av verksamheten och som ett verktyg vid rekrytering av personal.

  Kundtidningen kan med fördel finansieras genom annonser eftersom annonser upplevs ha en given och naturlig plats i en tidning. Roxx säljorganisation kan ombesörja annonsförsäljningen för ditt företags tidning i den omfattning du önskar.

  Så här går det till Så här kan din tidning se ut

  Produkter

  Kundtidning
  Personaltidning
  Medlemstidning
  Mässtidning
  Jubileumstidning
  Invigningstidning

  Redaktionell tidning
  Annonsfinansierad tidning