film

  Film har en stark påverkan

  Film har en stark påverkan genom att den låter oss möta levande människor och miljöer. Den förmedlar känslor och fördjupar kommunikationen. Filmen talar till oss direkt. För den som vill kommunicera genom humor är film ett säkrare sätt att undvika att bli missförstådd än många andra medier eftersom vi uppfattar kroppsspråkets nyanser och signaler.

  Företag kan använda film för information om företaget och dess produkter, som instruktionsfilm för hur produkterna ska användas. I ett väntrum eller i en kösituation får en film hög uppmärksamhet. Vid studiebesök är det trevligt med en film om verksamheten som är anpassad till målgruppen, exempelvis till barn om man tar emot skolklasser. På mässor gör den ett bra jobb genom att väcka uppmärksamhet och att informera. Film är ett givet inslag i TV-reklamen. En film gör webbplatsen mer levande och lockande. För många är en film enklare att ta till sig än skriven information och kan vara ett bra komplement i kundkommunikationen. 

  Produkter

  Webbfilm
  Mässfilm
  Instruktionsfilm
  Reklamfilm
  Annonsfinansierad film