broschyr

  Broschyren ger kortfattad information

  Broschyren innehåller kortfattad och övergripande information om exempelvis företaget, dess produkter eller tjänster. Broschyren ger stora möjligheter att ta ut svängarna och sticka ut form- och stilmässigt. Med hjälp av fantasi och tryckteknik går det att variera formatet fritt så att det skiljer ut sig från konkurrenternas trycksaker och väcker uppmärksamhet.

  En bra broschyr fungerar som ett attraktivt skyltfönster. Du ska lockas, bli nyfiken och vilja kliva in i butiken för att få veta mer. Broschyren kan skapa en stämning, en förväntan, en önskan, förmedla trovärdighet och den bör leda till handling, att kunden vill skaffa sig fördjupad information.

  Broschyren samspelar med företagets övriga kommunikativa koncept och grafiska profil.

  Det är en utmaning att förena annonser med ett kreativt format, men det går. Även broschyren kan finansieras genom annonser. Roxx säljorganisation kan ombesörja annonsförsäljningen för ditt företags broschyr i den omfattning du önskar.

  Produkter

  Företagsbroschyr
  Presentationsbroschyr