Produkter & tjänster

Kundtidningar

Kundtidning

Kundtidningen är en redaktionell kanal som presenterar relevant och intressant information med högt läsvärde. Effektmätningar visar att kundtidningen är den reklam som är mest omtyckt av mottagarna.

Broschyrer

Broschyr

Broschyren berättar kortfattat om ditt företag, era tjänster och produkter eller förmedlar annan information. Den har goda möjligheter att sticka ut form- och textmässigt och väcka mottagarens nyfikenhet.

Webbplatser

Webb

Webb innefattar bland annat webbplatser, mobila webbplatser, intranät, sökmotoroptimering, appar, dialog och interaktion med kunderna i sociala medier. Webben är ett nödvändigt redskap i mediemixen.

Reklamprodukter

Reklam

I vår mediemix innefattar begreppet reklam såväl kundtidningar, broschyrer, webb som film. Dessutom ingår annonser, skyltar, profilprogram och profilprodukter, direktreklam m.m. i det vi betecknar som reklam.

Filmer

Film

Film kan ha en stark påverkan genom att den låter oss möta levande människor och miljöer. Presentera företaget, dess filosofi, personal, produkter och tjänster med en film eller gör en instruktionsfilm.