content

Swedish Content Agencies

Roxx är medlem i Swedish Content agencies, en branschförening som samlar företag i Sverige som arbetar med redaktionell kommunikation/content marketing. Vi har ställt några frågor till vd:n Elisabeth Thörnsten om kundtidningar och fallgropar som man bör undvika.

elisabeth-thornsten
Elisabeth Thörnsten, vd Swedish Content Agencies

Varför ska man ge ut en kundtidning? 
För att redaktionell kommunikation fungerar. Den stärker kundrelationen, stärker varumärket och bygger trovärdiga och långa relationer med målgruppen. Swedish Content Agencies genomförde för ett par år sedan en undersök­ning som påvisar effekten av kundtidningar. Undersökningen som kallas EFFU och genom­fördes i samarbete med TNS Sifo visar exempelvis att läsare av kundtidningar har en betydligt större köpbenägenhet än icke­läsare. Undersökningen finns att ladda ner på www.swedishcontent.se

Vad kännetecknar en bra kundtidning? 
En bra kundtidning stärker uppdragsgiva­rens varumärke. Den bygger relation och upplevs som värdefull av målgruppen. Det är också viktigt att göra en kundtidning som samspelar bra med företagets övriga kom­munikationskanaler – tänk integrerat där 
kundtidningen spelar en viktig strategisk roll i företagets totala varumärkesarbete.

Vad bör en kundtidning inte innehålla?
Artiklar som inte är advertorials men ändå uppenbart är reklam eller uppfattas som ”köpta” av någon part. Även om kundtidningen i sig produceras i marknadsföringssyfte måste innehållet upplevas som relevant och trovärdigt av mottagaren. En annan fallgrop är att ha allt­ för många artiklar med inifrån­ut­perspektiv, det vill säga information som kommer inifrån företaget istället för att fokusera på kundernas och branschens omvärld.

Vad kännetecknar en bra kundtidningsproducent?
En bra contentbyrå är både drivande och lyhörd för uppdragsgivarens önskemål. Byrån ska vilja sätta sig in i kundens affär och förstå den. På det sättet blir det också lättare för byrån att utveckla affären tillsammans med kunden och bidra med nya idéer och infallsvinklar som är relevanta men som kanske inte har funnits med i den ursprung­liga uppdragsbeskrivningen. 

Hur ser framtiden ut för kundtidningar? 
Den ser ljus ut. Oavsett konjunktur så är kund­tidningar ett mycket kostnadseffektivt sätt att bygga relation med sina kunder. I content­branschen som inte bara inkluderar tryckta tidningar och årsredovisningar utan även webb­tv, nyhetsbrev, appar med mera finns tillväxt både för tryckta och digitala kanaler. Det talas också mycket om content idag. Det är ett härligt ord – vem vill inte kunna leverera ett innehåll? Ny teknik gör också att kundtidningen kan vara så mycket mer än en endimensionell upplevelse idag. Den brittiska tidningen Stylish gjorde till exempel ett omslag med bild på en grupp konstsim­mare. Genom att ladda ner en app med viss teknik till sin smartphone kunde man få hela omslaget att röra på sig – mycket effektfullt.

Vilka fördelar ger det till uppdragsgivarna av en kundtidning att producenten är medlem i föreningen?
Ett medlemskap i Swedish Content Agencies är ett slags garanti för uppdragsgivaren. Våra medlemmar förbinder sig att följa våra stad­gar och etiska regler. Vi försäkrar oss också om att deras produktioner håller en hög kvalitet då vi har en noggrann antagnings­process för nya medlemmar. 

swedish-content-agencies-logo

Swedish Content Agencies

Swedish Content Agencies är en en branschförening som samlar företag i Sverige som arbetar med redaktionell kommunikation/content marketing. för sina medlemmars räkning tar de upp aktuella frågor, bevakar branschen och dess utveckling. föreningen verkar för att höja kvaliteten i branschen och höja intresset för content marketing. medlemmar har också tillgång till exempelvis juridisk rådgivning samt intressanta och lärorika seminarier. i år arrangeras tävlingen guldbladet för 13:e gången och till hösten planeras premiärupplagan av seminariedagen Content day. Läs mer på www.swedishcontent.se