ataljen-gammal

Historia

1987 - Roxx grundas av Micael Glennfalk, första produktionen blir den lokala gratistidningen ”Tema”.

Micael Glennfalk började sitt yrkesverksamma liv som journalist. Bolaget bildades i sin första skepnad av nuvarande delägaren Micael Glennfalk tillsammans med en kompanjon, en solariefabrikör i Vimmerby. Namnet blev Roxx Media – ett fantasinamn som tillgreps då PRV (Patent och Registreringsverket) inte godkände de fyra andra förslagen bolagsmännen hade. Under de tre första åren (1987, 1988, 1989) gick företaget med förlust. Skälet var till stor del att produkterna var konsumentinriktade gratistidningar som inte nådde annonsfinansiering. Bolaget var före sin tid – senare har tidningar som Metro med ungefär samma koncept lyckats. Ett av skälen till misslyckandet var sannolikt att man publicerade sig i små städer: norra Kalmar län och Linköping.

1988 - Micael Lindgren blir den förste anställde medarbetaren. Konceptet ”gratis kundtidning” etableras genom en annonsfinansierad tidning åt Sagobyn, nuvarande Astrid Lindgrens Värld. 48 sidor tabloid i 60 000 exemplar.

Micael Glennfalk köpte ut solariefabrikören 1990 och sålde en aktiepost till Micael Lindgren. Bolaget inriktades på annonsfinansierade kundtidningar.

1991 - Roxx flyttar hela verksamheten till nya lokaler på Traktorgatan i Vimmerby.

Roxxvillan byggs (numera dagis och kontorshotell). Roxx första kundseminarium med bl.a. Ulf Elving och Dagens Industris nyhetschef Anders Nilsson. Roxx gör den första tidningen till Riquma-koncernen, tidningen "Q".

I början på 1990 börjar Roxx bygga en reklambyråavdelning som 1994 blev eget bolag, Roxx Reklam- och DM-byrå. 

Roxx Media utvecklades under åren och fick år 1994 Nuteks tillväxtpris. 1998 valdes Micael Glennfalk till Årets Entreprenör i Kalmar län. 1998 blev han vald till Årets Entreprenör i Sverige.

1994 – Blir Mikael Svensson och Håkan Grönqvist delägare i Roxx.

1995 intresserade sig Håkan Grönqvist för Internet och runt honom byggdes avdelningen Roxx Net Interactive upp. Roxx skaffar sin första hemsida och två e-postadresser. Roxx gör den första tidningen som även publiceras på internet. Denna avdelning blev bolag 1996.

Roxx-gruppen fick en ny organisation från årsskiftet 1997/98. Roxx Communication Group AB, är moderbolag med tre helägda dotterbolag Roxx Media Tidningsproduktion AB (kundtidningar), Roxx Art Reklambyrå AB (reklambyrå) och Roxx Net Interactive AB (webbyrå) och ett 50 procentigt innehav i reklambyrån Roxx Rafstedt Reklambyrå AB med säte i Malmö. Vidare finns säljkontor för samtliga bolag i Stockholm.

1999 startade Eyemix Reklambyrå AB. Roxx fick då också en extern styrelse och började satsa för att nå en börsintroduktion 2003-2004. Kontor öppnades i först Lübeck, sedan Hamburg. Kontor öppnades också i Köpenhamn. En fastighet köptes in i Malmö där en etablering skedde, med som mest 9 personer.

2001 peakar Roxx och är som störst, med mest omsättning och flest antal anställda.

2002 övergår Roxx till en helt digital produktion.

2002-2003 föll hela utlandssatsningen efter ett misslyckande i Tyskland. Det tyska bolaget tvingades i konkurs. Strax efter tvingades gruppen även likvidera det danska bolaget.

Nu inleddes en tillbakagång och en konsolidering, då Tysklandssatsningen tagit nästan allt av bolagets egna kapital. 2003 kom bolaget tillbaka ekonomiskt, genom avveckling också av Malmökontoret. Kvar fanns nu kontor i Vimmerby, Stockholm och Nässjö.

En nysatsning skedde i november 2003 genom bildandet av ett filmproduktionsbolag, Roxx Emotion Film och Television. Under 2004 såldes Malmö-fastigheten och Great Konsumentmedia köptes in i Roxx.

Vid ingången av 2005 hade gruppen omorganiserat sig för nya utmaningar och såg ut som följer: De flesta bolag ombildades till varumärken: Roxx Media Sverige, RoxxEyemix Reklambyrå, RoxxGreat Konsumentmedia, RoxxManegen Reklambyrå, RoxxEmotion Film & Television. Zip Callcenter AB ombildades till varumärke. Kvar i bolagsform fanns varumärket Roxx Auderis Webbyrå. Ett säljbolag bildades: Roxx Kommunikation AB. Samtliga säljare för tidnings- och broschyrprodukterna (annonsfinansiering i huvudsak) samlades där.

Ett produktionsbolag bildades för tidnings- och broschyrproduktionen i Roxx Produktion AB. I produktionsbolaget fanns också Roxx Manegen och RoxxEmotion. Brand Managers tillsattes för varumärkena: Media, Eyemix och Micael Glennfalk är huvudägare i Roxx Communication Group AB genom företaget Exxemblem Invest AB. Övriga aktier i Roxx Communication Group AB ägs av Micael Lindgren, Mikael Svensson och Håkan Grönqvist. Samtliga arbetar i olika positioner i företagsgruppen.

2008 bildades två affärsområden, Print och Digitalt, där det senare innehåller webb och film. Jakob Andersson blev affärsområdeschef för digitalt. Övriga varumärken samlades under ”Print” och Daniel Svensson blev Affärsområdeschef. Micael Glennfalk behöll VD-posten. Personalstyrkan drogs ned till omkring 50 anställda och fokus lades på tidningar, webb och film. 

JLG, juniorledningsgruppen, skapades av unga, lojala Roxxmedarbetare med ambition att utveckla företaget.

2010 beslutar Micael Glennfalk att lämna Roxx som huvudägare och VD. Vid detta tillfälle är Roxx runt 40 anställda. Årsskiftet 2010/2011 kommer nya ägare in och Jakob Andersson blir VD och Daniel Svensson Vice VD.

Majoriteten av Roxx köps av den tidigare bildade JLG. JLG blev Roxx Intressenter AB och köper 63 procent av Roxx. Roxx Intressenter AB ägs av Jakob Andersson, Daniel Svensson, Daniel P. Sandin, Ulrika Stolt, Stefan Andersson, Peter Winqvist och Daniel Nilsson, alla anställda i Roxx.

2012 firar Roxx 25-årsjubilum och gör det som ett stabilt och homogent företag, tilldelat Trippel AAA. Idag jobbar vi inom fem olika områden:

• Kundtidningar
• Broschyrer
• Webb
• Film
• Reklam

Kundtidningar och broschyrer, som ofta är annonsfinansierade, står för största delen av omsättningen. Vi är 45 medarbetare och har fortfarande Vimmerby som bas.

Roxx affärsidé idag, ”är att erbjuda företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor i hela Sverige, att marknadsföra och kommunicera sina produkter och tjänster, med möjlighet till total finansiering tillsammans med sina leverantörer”

Roxx är unikt sammansatt och ger dig helheten av olika media. Roxx huvudprodukt är annonsfinansierade kundtidningar och broschyrer. Detta kompletteras med tjänster inom webb, film och reklam för att täcka in helheten inom marknadsföring och kommunikation.

Vår vision är ”att skapa marknad och försäljning till våra kunder genom kreativa idéer och innovativa finansieringskoncept som ger hög kundnöjdhet och lönsamhet för våra kunder och för Roxx.”

micael-glennfalk
Micael Glennfalk, grundade Roxx 1987. Årets entreprenör i Sverige 1998. Kommunalråd i Vimmerby.

Så skapades konceptet

Varför startade du Roxx?
Först och främst för att starta en lokal gratistidning i norra Kalmar län. Tyvärr fick vi, Micael Lindgren och jag, aldrig snurr på den och precis när vårt startkapital, ett lån på Vimmerby Sparbank, började ta slut hittade vi en ny idé. På dagstidningarna gjorde man många bilagor på den tiden, i mitten av 80-talet. Bilagan handlade om ett tema, typ Husvagns-tema, Villa/hem-tema och finansierades med hjälp av annonser från branschen. Vår idé var att man kanske kunde koka ned dessa bilagor till att istället för att handla om en bransch skulle de handla om företaget självt. om det var tillräckligt stort. då skapades den leverantörsfinansierade kundtidningen och distributionen skedde till företagets kundregister. det var starten på det hela och därefter har konceptet utvecklats och på 2000-talet hade roxx ett 40-tal konkurrenter som kopierat idén. Som marknadsledare har Roxx dock alltid haft ledningen och också ansvaret att vara först med nya idéer kring konceptet.

Vad tycker du är det bästa med Roxx?
Jag brukar beskriva Roxx som en amöba: en grundkultur, en kärna av lojala och kreativa medarbetare men med utbuktningar formade av nytillkomna medarbetare som hela tiden skapar utveckling. Roxx är ett fantastiskt företag tack vare sin förmåga att få till sig duktiga yrkesmänniskor. Miljön och yrkena lockar ungdomar och företaget är tillräckligt stort för att skapa resurser för forskning och utveckling, nya idéer kommer hela tiden. Det allra bästa är att just den goda stämningen känns direkt innanför ytterdörren. Det känner också kunderna.