contentmarketing

  Content marketing

  – EN MODETERM?
  Content marketing, innehållsmarknadsföring, görs helt på mottagarens villkor. Content marketing är inte säljande reklam i traditionell mening utan erbjuder kommunikation med kunderna och stärker relationen till dem.

  Effektiv content marketing bygger på intressanta berättelser – i text eller traderade på annat sätt. Berättelserna anpassas givetvis till målgrupperna och medierna där de ska distribueras. Strategin integrerar flera olika kanaler, som print, webb, mobilt, film och sociala medier.

  Innehållet i content marketing, och för all del i all kommunikation, måste vara intressant och viktigt för mottagaren. Ett vanligt misstag är att ha ett in-i-från-ut-perspektiv. Att bara vilja berätta om det egna företagets förträfflighet. Det är ­ungefär lika intressant för mottagaren som att lyssna på någon som bara skryter om sig själv. Tänk istället efter vilka budskap som företaget vill kommunicera och som samtidigt kan engagera mottagaren och tillföra värde för denne. Försök att skapa berättelser som kombinerar detta. Tänk på att content marketing är en långsiktig process som kräver en genomtänkt strategi och regelbunden publicering.

  De senaste årens utveckling inom media, särskilt inom de sociala medierna, har skapat ett större behov av ­content marketing. Vi översköljs av information och väljer genast bort det som är ointressant. Det är en utmaning och en möjlighet. Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så många kanaler på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt, men aldrig tidigare har heller misstänksamheten mot reklam och konkurrensen om mottagarens tid och intresse varit större. Därför menar vi på Roxx att content marketing, innehållsmarknadsföringen, är här för att stanna och att kundtidningen kan spela en viktig roll i sammanhanget.

  Kundtidningen kan vara navet
  Roxx har sedan starten 1987 produ­cerat redaktionellt, värdeskapande innehåll för olika kanaler, med tyngd­­punkt på kundtidningar – den traditionella kanalen för content marketing. En bra kundtidning fokuserar på det som är viktigt för läsaren. Det ställer höga krav på god journalistik. Kundtidningen stärker varumärket och dina kund­relationer, vilket bidrar till ökad försäljning. Kund­tidningen kan vara navet i din content marketing-satsning. Tidningens intressanta berättelser kan du integrera i flera olika kanaler. När budskapet går från print, till webb och sociala medier skapas en mycket effektiv och enhetlig marknadsföring.