roxx-kontor-med-folk

Roxx Communication Group AB

Roxx erbjuder företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor i hela Sverige att marknadsföra och kommunicera sina produkter och tjänster med möjlighet till total finansiering tillsammans med sina leverantörer.

Roxx är unikt sammansatt och ger kunden helheten av tjänster inom marknadsföringens olika media.
När du samarbetar med oss har du tillgång till en samlad kompetens via en kontakt. Ytterligare en styrka i vårt koncept är att vi kan annonsfinansiera tidningen eller broschyren med hjälp av vår erfarna och kompetenta säljavdelning.
Kunden kan använda vad den vill hos oss – allt eller bara en del.

Vi jobbar med:
• Tidningar
• Broschyrer
• Reklam
• Webb
• Film

Roxx är en av de äldsta kundtidningsproducenterna i Sverige. Vi skapade Roxx­metoden, annonsfinansierade tidningar till företag. I dag har Roxx 40-­talet anställda medarbetare, plus ett stort nätverk av frilansande reklam­ och mediakompetens runt om i landet.

Huvudkontoret ligger i Vimmerby. Det är vi stolta över, speciellt som branschen i övrigt är koncentrerad till Stockholm. ända sedan starten 1987 är kundtidningar och broschyrer Roxx huvudprodukter, såväl annons­finansierade som helt redaktionella. Uppdragen kan exempelvis vara kundtidningar, personaltidningar, jubileumstidningar, invigningstidningar, mässtidningar, företagsbroschyrer och presentationsbroschyrer.

Detta kompletterar vi med tjänster och produkter inom reklam, webb och film. På kundlistan finns allt från börsbolag till enmansföretag inom olika branscher, med tyngdpunkt inom medelstor industri­- och tjänste­sektor.

Välkommen till oss!

karta