Häng med oss i våra sociala medier!

Kunskap  |  14 Sep 2023

Vad gör en varumärkesstrateg?

Ett starkt varumärke genererar långsiktiga, hållbara affärer och en stark position på marknaden. Men vad är egentligen ett starkt varumärke – och hur skaffar en sig ett sådant? Vår eminente varumärkesstrateg Sebastian Thelin är expert på att hjälpa företag hitta sin kärna och förmedla sitt ”varför”.

Vi tar det från början, vad är ett varumärke?

– I korthet är det människors samlade associationer till ett företag eller en organisation. Helt enkelt företagets identitet och personlighet, ett löfte om någonting. Att skapa rätt associationer handlar om att kommunicera sitt löfte – innerligt och kontinuerligt – i alla kontaktytor med sin målgrupp. Och allra viktigast: att leva upp till löftet.


Vad gör ett varumärke starkt?

– Association, trovärdighet och ett högt förtroendekapital. Tänker du till exempel på en säker bil tänker du med största sannolikhet på Volvo. Tänker du istället på en snabb bil är det mer troligt att du associerar det med en Ferrari. Det är positionen i det egna kundsegmentet som är det viktiga.


Vad bör en tänka på när en planerar varumärkeskommunikation?

– Säljdrivande och konverterande kommunikation är mer handlingsutlösande. Har en ett starkt varumärke ger det god effekt även för den säljdrivande kommunikationen, men det kan ta tid innan det visar sig. Kombinationen av varumärkes- och produktkommunikation tenderar att ge goda affärseffekter. Det vill vi hjälpa våra kunder att få till.


Hur gör du som varumärkesstrateg det?

– Jag hjälper företag och organisationer hitta deras varför. Många kunder vittnar om svårigheten att hitta en röd tråd. Det beror inte sällan på att de saknar en tydligt definierad kärna att utgå ifrån och då spretar marknadsföringen iväg. Det är där vi kommer in i bilden. Vi vill få dem att prata på samma sätt om samma saker.


Okej, och hur ser processen ut?

– Baserat på research, analys och olika workshops tar vi – tillsammans med företaget – fram en varumärkesstrategi som möter deras faktiska behov. Utgångsläget kan vara väldigt olika. Ett företag kan helt sakna en formulerad strategi, då bryter vi ner det och börjar från början. I andra fall kan det handla om att vässa och finjustera en redan existerande grund.


Fem tips för ett starkt varumärke

1. Väck känslor med en skarp brandstory

De flesta beslut fattas med hjärtat och magen, snarare än med hjärnan. Försök därför kommunicera från och till magen och hjärtat.


2. Var konsekvent

Den röda tråden och kontinuitet är nyckeln till framgång.


3. Tänk långsiktigt

Ihärdighet är avgörande och stärker din position på marknaden.


4. Definiera din målgrupp

Och uttryck gärna vilket behov du eller din produkt löser åt dem.


5. Formulera en varumärkesstrategi

Så blir det lättare att få alla att prata på samma sätt om samma saker.