Häng med oss i våra sociala medier!

Kunskap  |  22 Maj 2023

Vad är tillgänglighetsdirektivet?

År 2025 börjar det så kallade tillgänglighetsdirektivet att gälla i hela EU, Sverige inkluderat. Här har vi sammanfattat den första lagstiftningen i svensk historia som ställer tillgänglighetskrav på kommersiella produkter och tjänster.Det övergripande syftet med tillgänglighetsdirektivet är att bidra till ett mer inkluderande samhälle genom att göra produkter och tjänster – exempelvis datorer, mobilappar, webbplatser och e-tjänster – mer lättanvändbara och -tillgängliga för personer med olika typer av funktionsvariationer.

Kort sagt: Vem som helst ska kunna använda nya produkter och tjänster avsedda för konsumenter, även personer med exempelvis nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga.

Uppsidorna med tillgänglighetsdirektivet är dock fler än så. Produkter och tjänster som uppfyller tillgänglighetskraven är nämligen ofta både lättanvända och snabba, vilket tenderar att ge en positiv effekt på försäljning, besöksstatiskt och konverteringar.


Vad är digital tillgänglighet – och hur kan den förbättras?

Digital tillgänglighet är det detsamma som tillgänglighet – fast i den digitala världen. Digitalt tillgängliga produkter och tjänster, exempelvis webbplatser och mobilappar, är helt enkelt sådana som kan användas och förstås av alla.

Det finns fyra grundprinciper för digital tillgänglighet, framtagna av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), som hjälp och stöd för utvecklare, designers och innehållsskapare:

1. Begriplig: Exempelvis ska knappar se likadana ut och ha samma placering på hela webbplatsen.

2. Hanterbar: All funktionalitet ska exempelvis gå att styra med hjälp av enbart ett tangentbord.

3. Möjlig att uppfatta: Allt bild- och videomaterial på webbplatsen ska finnas beskrivet i text, för att innehållet ska kunna konverteras till exempelvis stor stil, tal eller punktskrift.

4. Robust: Webbplatsen ska följa standarder för att fungera med olika webbläsare och hjälpmedel.


Så, hur förbättrar jag den digitala tillgängligheten? Svaret är ingen raketforskning. Det handlar, som så ofta, om att investera tid och engagemang; om att granska, identifiera, anpassa – och slutligen publicera innehållet.

Är du osäker på om er webbplats klarar de digitala tillgänglighetskraven? Använd de automatiska testverktygen från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).


Förresten, vi på Roxx hjälper gärna till med tillgänglighetsanpassning av webbplatser och andra digitala tjänster.

Hör av dig så berättar vi mer!