Häng med oss i våra sociala medier!

Kunskap  |  3 Apr 2023

Vad är klarspråk?

Kanske har du någon gång läst eller hört uttrycket klarspråk – och kanske har du även funderat på vad klarspråk egentligen betyder och innebär. Här har vi sammanställt en kort guide som går till botten med begreppet.

Klarspråk nämns ofta i samband med så kallade myndighetstexter, det vill säga information och kommunikation som våra myndigheter skickar ut – och som varenda svensk medborgare, i någon mån, förväntas kunna förstå och tillgodogöra sig.

Med vad betyder då klarspråk och varifrån kommer begreppet?

Enligt språklagens elfte paragraf ska språket i ”offentlig verksamhet” vara vårdat, enkelt och begripligt. Denna skrivelse kallas allmänt för klarspråksparagrafen och har även gett upphov till begreppet klarspråk.


Hur skriver man klarspråk?

Det enkla svaret är att klarspråkstexter ska vara skrivna och anpassade utefter mottagarens behov och förutsättningar. För att hitta rätt i språkdjungeln kan du exempelvis fråga dig själv vilka förkunskaper din målgrupp har, och vilka normalt vedertagna ord eller begrepp du behöver förklara mer ingående.

Här kommer några tips baserat på lagtextens nyckelord: vårdat, enkelt och begripligt.

• Ta hjälp av Svenska skrivregler, Svenska Akademiens ordböcker eller Göteborgs universitets skrivråd för att säkerställa rätt ordval och ett vårdat språk.

• Håll språket enkelt och tillgängligt genom att undvika förkortningar, abstraktioner, fackspråk och onödigt komplicerade meningsstrukturer.

• Gör texten lättbegriplig med hjälp av en tydlig disposition, styckesindelningar, rubriker och logisk informationsföljd.


Vem behöver skriva klarspråk?

Offentliga verksamheter – såsom myndigheter, regioner och kommuner – ska enligt språklagen använda klarspråk. På den punkten finns det inte mycket att diskutera. Men eftersom mottagaranpassning är klarspråkets bärande beståndsdel, gynnas de flesta verksamheter och företag av att ”klarspråkssäkra” sin information och kommunikation.

Kanske tjänar även du och din organisation på att använda klarspråk när ni kommunicerar?

Testa din text:

Enkel checklista för funktionellt klarspråk

1. Börja med att fundera kring mottagaranpassning: Har du anpassat texten och dess innehåll utefter förkunskaperna hos den/de tänkta mottagaren/mottagarna?

2. Fundera på om du vägleder läsaren tillräckligt genom texten, eller om exempelvis uppmaningar och hänvisningar behöver förtydligas.

3. Fundera på om all information är nödvändig för läsaren, eller om något kan strykas.

4. Säkerställ att texten ger ett luftigt och lättläst intryck med hjälp av indrag, blankrader, citattecken, pratminus etcetera.

5. Fundera på om du kan bryta ut och presentera delar av informationen i mer lättillgängliga listor.

6. Tänk ett extra varv på ton och tilltal i texten – passar det för målgruppen?

7. Kontrollera att du har förklarat eventuella svåra/komplicerade ord.

8. Fundera på om du kan göra texten mer lättläst och tillgänglig med hjälp av mellanrubriker.

9. Läs texten högt – flyter läsningen på som förväntat? Låter det bra?