Häng med oss i våra sociala medier!

Kunskap  |  6 Feb 2023

Studie: Så många prinskorvar åt vi (förmodligen) tillsammans julen 2022

Flera av årets julrapporter pekar mot att prinskorven för en alltmer tynande tillvaro i många hem. Dess framtida existens på våra julbord kan rent av vara hotat – och vi frågade oss därför: Hur många prinskorvar åt egentligen vi roxxare under julen 2022?

Enligt flera oberoende julbordsexperter som vi på Roxx har talat med, beräknas varje svensk julbordsätare sätta i sig i snitt tre prinskorvar per julbordstillfälle. Om vi utifrån detta antar att normalsvensken äter julbord i någon form (där det serveras prinskorv) tre gånger per kalenderår, landar siffran på totalt nio prinskorvar per person.

Eftersom vi är drygt 40 medarbetare på Roxx, skulle man därmed vidare kunna anta att Roxx-familjen tillsammans slukade närmare 370 prinskorvar under december månad 2022. Då med vissa ofrånkomliga januari 2023-efterslängar (prinskorv i matlåda) inräknade.

Men som du vet väljer många dock att avstå från fläskkött av olika anledningar; säkert tio procent av alla potentiella julprinskorvar lär ha fått stryka på foten av moraliska, religiösa eller kort och gott känslomässiga skäl.

Sen finns det såklart individer som är mer eller mindre ”glada i korv”, vilket bidrar med en viss osäkerhetsmarginal i resultatutfallet. Men magkänslan viskar trots allt om att korvfantasterna och -skeptikerna mer eller mindre bör gå på ett ut.


Studieresultat: Cirka 333 prinskorvar förtärdes av roxxare under julen 2022. Åtta korvar per medarbetare. Helt klart rimligt!