Häng med oss i våra sociala medier!

Samtal  |  31 Jan 2024

Så skapar kreativ KOMMunikation effekt

Roxx är medlem i branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), som arbetar för att öka kunskapen om kommunikationens roll och betydelse för näringsliv och samhälle. 

Linda Nilsson är vd i KOMM, vars medlemmar är verksamma inom marknadsföring. En central fråga för KOMM är att visa att medlemsföretagen skapar tillväxt för sina kunder och stärker konkurrenskraften. Vi frågade Linda om styrkan i redaktionell kommunikation (content marketing) och hur en kundtidning fungerar som relationsstärkande kommunikationsmedel.

Varför ska man ge ut en kundtidning? 

– En kundtidning är ett kraftfullt varumärkesverktyg och har en viktig strategisk roll i företagets totala varumärkesarbete. Genom att erbjuda ett värdefullt och relevant innehåll tror jag att företaget engagerar på en djupare nivå, vilket bygger lojalitet och stärker relationer i det långa loppet. En kundtidning ska integrera med företagets övriga kommunikationskanaler.

Vad kännetecknar värdeskapande innehåll? 

– Är det något vi vet så är det att kreativ kommunikation skapar effekt. En bra kundtidning ska förmedla kundnytta och branschnyheter, som är av värde för läsaren och kundens målgrupp. 

Vilka är fördelarna med att anlita en kundtidningsproducent som är ansluten till KOMM? 

– KOMM jobbar aktivt för att våra medlemmar ska göra bättre affärer både för sig själva och sina uppdragsgivare. Ett medlemskap fungerar som en kvalitetsstämpel och en garanti för uppdragsgivaren. 

Vad kännetecknar en bra contentbyrå? 

– Professionalism, lyhördhet och nyfikenhet. En bra contentbyrå är drivande och lyhörd för uppdragsgivarens önskemål och bidrar tillsammans med kunden till att utveckla affären.  

Hur ser framtiden ut för kundtidningar?

– Jag läser själv flera kundtidningar och ser ett stort värde i kundtidningar som medium. Vi befinner oss i en snabbfotad bransch med stora utmaningar därför gäller det att vara på tårna och hänga med i utvecklingen för att inte bli omsprungen. Oavsett konjunktur är kundtidningar ett mycket kostnadseffektivt sätt för att bygga relationer med sina kunder. 

Om KOMM 

Branschorganisationen KOMM har cirka 260 medlemsföretag, och fungerar dels som rådgivande och inspirerande medlemsorganisation, dels som opinionsbildande och upplysande intresseorganisation. Den primära frågan i opinionsarbetet är att tydliggöra marknadskommunikationens betydelse för näringslivet och för utveckling och tillväxt.