Häng med oss i våra sociala medier!

Samtal  |  30 Nov 2023

Roxx projektledare vägleder er hela vägen

Projektledare, projektsäljare – eller kanske projektfunktionär?

Vi kallade in Daniel Gånge, mångårig Roxx-medarbetare, från fältet för att svara på frågor kring rollen som är svår att sätta en etikett på.

Vi börjar så här: Vad gör du, som projektledare, på Roxx?

– Jag tar första kundkontakten och presenterar en idé – ofta ett skräddarsytt tidningsupplägg utan kostnad för kunden – där kroken kan vara ett jubileum, ett nybygge, en fusion eller något annat som är värt att uppmärksamma.

Så först är du säljare, innan din roll som projektledare tar vid?

– Precis. Jag brukar likna mig själv vid en funktionär i ett stafettlopp. Min uppgift är att finnas där för både kunden och Roxx-projektgruppen. Jag ansvarar för att ta projektet i mål på bästa sätt.

Vilka reaktioner möter du kring konceptet annonsfinansierad tidning?

– Roxx är ett inarbetat varumärke hos många, men de klassiska kommentarerna förekommer fortfarande: ”Vad är hållhaken? Hur kan det vara utan kostnad för oss? Vår budget är tyvärr redan slut för året.” Då är det skönt att kunna presentera och stå för ett koncept som vi vet fungerar.

Ur ett kundperspektiv, vad betyder din och dina Roxx-kollegors erfarenhet och kunskap?

– Att kunden kan förvänta sig resultat, och att vi producerar relevant innehåll som kan användas både digitalt och i tryck. Mitt främsta mål med ett kundbesök är att utröna vad kunden behöver. Och även om en tidning ofta är ”ingångsprodukten”, ingår det också i min roll att upplysa om att Roxx kan erbjuda i princip allt som rör intern och extern kommunikation.