Häng med oss i våra sociala medier!

Uppdrag  |  13 Feb 2023

”Reportagen ger liv åt verksamheten”

I skånska Vinslöv tillverkar och säljer Temahallen stålhallar till industrier, lantbruk, idrottsanläggningar och bilhandlare över hela landet. Företaget arbetar målinriktat med digital marknadsföring, där även den tryckta broschyren producerad av Roxx har en given plats – i digital form.

Utmaning

Samtidigt som Teamhallen sjösatte en större digital satsning, ville företaget bygga vidare på den tryckta broschyren som en given del av marknadsföringen. ”I broschyren visar vi hur vi arbetar och artiklarna belyser verkligen människorna bakom produkten. Reportagen om medarbetarna är mycket bra och ger liv åt verksamheten”, berättar Magnus Petersson, vd och delägare.

Lösning

Webbplatsen är självklart en viktig del i Temahallens digitala strategi. All digital marknadsföring leder dit – och där fick en digital variant av broschyren en egen, tydlig ingång i huvudmenyn. En lyckosam lösning, skulle det visa sig: ”Många av våra besökare på hemsidan väljer att klicka upp broschyren och läsa den där.”

Resultat

Enligt interna mätningar är Temahallen den Roxx-kund som har lyckats bäst med den digitala spridningen av sin trycksak över tid. Företagets fördubblade omsättning under det senaste decenniet kan delvis också härröras till digital marknadsföring. ”Vi har satsat målmedvetet på digital media. Sedan några år tillbaka har vi en anställd med digital marknadsföring som huvudsyssla. Vår målsättning är att vara bland de högsta i träfflistorna, oavsett vilken plattform kunden söker på.”

Kundens ord

”Även om den digitala utvecklingen sker snabbt, kommer trycksaker förmodligen alltid att finnas kvar. De har styrkan av att man kan hålla dem i handen och bläddra i dem, men det har visat sig att de även fungerar bra att läsa digitalt.”

– Magnus Petersson, vd och delägare i Temahallen