Häng med oss i våra sociala medier!

Kunskap  |  5 Apr 2024

Jessica Thorelius tipsar: Så kan AI hjälpa dig med kreativitet och marknadsföring

Under Roxx Insiktsdag 2024 ställdes det en hel del frågor till de olika experterna och talarna. Här har vi samlat frågorna och svaren på temat AI som Jessica Thorelius, vd för DVA Creative Technology Studios, inte hann avhandla under Insiktsdagen.

Kommer AI innebära en kvalitetsstämpel på kreation gjord av mänsklig hand? Eller tvärtom – kommer konstnärer och författare bara bli kvalitetskontrollanter?

Svar: AI möjliggör en ny typ av kvalitet, men du som skapare ansvarar för den. Det finns konstnärer som skapar fantastik AI-konst, och onekligen har konstnären fortsatt ansvar för kvaliteten, jobbet och tanken bakom alltsammans.

Jag har svårt att se AI som en kontrollant av konst, då det är konstnärens vision som måste råda om man själv vill stå som avsändare. Däremot kan AI leverera nya möjligheter som skapar högre kvalitet.

AI är ett jättebra verktyg för att exempelvis generera de bilder/filmer/ljud/texter du själv inte kan skapa utifrån din tanke, men när en känsla eller upplevelse ska förmedlas är det alltid du som står för kvaliteten. Finns otroliga möjligheter att släppa löst fantasin utifrån din tanke med AI.

Bygger ni marknadsföringsguider med hjälp av AI?

Svar: Nej, det är inget vi gjort, men det skulle man säkerligen kunna göra. Kom bara ihåg att du själv måste tro på guidens innehåll, utifrån vad ni vill uppnå med er strategi.