syvab1 syvab-web

  Broschyr och ungdomsfilm till Syvab

  Roxx har producerat en cirka 15 minuter lång utbildnings- och informationsfilm till reningsverket Syvab, med skolungdomar som primär målgrupp.

  marianne-forsell
  Marianne Forsell, informations- och kommunikationsansvarig Syvab.

  Övergripande mål för Syvab är att skydda vår miljö mot utsläpp som kan påverka vattnet. Det är angeläget att informera och sprida kunskap om vatten- och avloppsrening.
  Roxx uppdrag var att producera en annonsfinansierad broschyr och en film. Syftet med båda produkterna var att ge en god bild av hur avloppsvattenrening fungerar. Att tydligt och enkelt visa samt beskriva processen i ord, bild och film.
  – Vi skickar ut broschyren och filmen till skolor inför deras studiebesök hos oss. Detta skapar ett större intresse hos eleverna så att de kan förbereda sig med bra frågor. Vi är måna om att skapa ett engagemang och diplomerar eleverna som ställer frågor hos oss, säger Marianne Forsell på Syvab.
  – Vi har idag skolungdomar som inte vet att vi finns, därför ser vi dessa besök som en självklar del i skolans undervisning. Får vi barn och ungdomar med oss i miljöarbetet har vi även goda möjligheter att få med deras föräldrar.

  MTV-känsla
  – På ett väldigt bra sätt lyckades vi skapa en film med MTV-känsla, där vi visar en ny värld som ju våra ledningsnät utgör. Det är snabba videoklipp och mycket dialog. Ungdomar i filmen ställer spontant frågor direkt till vår personal på verket och får snabbt svar. Skådespelarna i filmen gör filmen både lättsam och underhållande, samtidigt beskriver den pedagogiskt kretsloppet och de olika reningsstegen.
  – I somras visade vi filmen som introduktion för sommarvikarier och besökare. Sommararbetarna snappade verkligen upp de olika reningsstegen när de såg filmen, som är enkel i sin klurighet.
  Det var en effektiv produktion och fördelaktigt genom att material till broschyren också utgjorde underlag till filmen.
  – Texterna i broschyren låg till grund för samma manustänk i filmen, och alla inblandade förstod vad vi ville plocka upp i filmen och gjorde att allt flöt på så bra.

  Roxx uppdrag

  Uppdraget var att producera en annonsfinansierad broschyr och en utbildnings- och informationsfilm riktad mot skolungdomar.

  Broschyr: 36 sidor A4, 210x297 mm
  Upplaga: 3 000 ex
  Film: Cirka 15 minuter.
  Distribution: Till ägare, anställda, intressenter och skolungdomar.
  Dessutom: har Roxx producerat broschyrer, informationsmaterial, årsredovisningar, mappfickor och visitkort åt Syvab.

  Besök syvab.se

  Om Syvab

  Syvab driver sedan 1974 Himmerfjärdsverket. Man ansvarar även för de tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet. Syvab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Vi tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder.