alvsbyhus

  Kundtidningen – en del i den moderna marknadsföringen

  Tanken på en kundtidning i magasinsform som komplement i marknadsföringen hade legat och grott en tid hos Älvsbyhus och inför 70-årsjubileet 2014 passade man på att göra ett första nummer. ”Det känns modernt att kunna bjuda på inspiration och mjuka mervärden genom tidningen”, säger Elisabeth Ennefors, kommunikationschef.

   
  elisabeth_ennefors
  ​​
  Elisabeth Ennefors, kommunikationschef på Älvsbyhus

  Älvsbyhus är Sveriges största småhustillverkare.  Det finns vid dags datum cirka 38.000 Älvsbyhus runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har tillverkats i någon av produktionsanläggningarna i Älvsbyn, Bjärnum, Vårberg eller finska Kauhajoki. Älvsbyhus har 300 anställda i koncernen, varav cirka hälften på huvudkontoret i Älvsbyn. Utöver det sysselsätter företaget ungefär lika många entreprenörer både inom sälj- och byggsidan, samt deras underleverantörer.

  Fyra utmaningar
  Branschen påverkas starkt av politiska beslut och exempelvis har bolånetaket som infördes 2010 varit en kraftig broms på marknaden. 

   ̶̶    Vi har tryggheten i ett solitt företag och vi har klarat oss relativt bra, men politiska beslut är en utmaning som är svåra att påverka. Vi gör vad vi kan via branschorganisationerna och försöker vi informera och lobba om vår verksamhet för att underlätta för politikerna i deras beslutsfattande, berättar Elisabeth Ennefors.

  Andra utmaningar som Elisabeth beskriver är att ha kunskap om hur människors behov, drömmar och önskemål ser ut och förändras över tiden och att utveckla boendet för att passa framtidens kunder.

   ̶̶    Vi har två stora segment i målgruppen: yngre barnfamiljer och 55+ med utflugna barn. De yngre familjerna kan ibland ha konstellationer med flera barn från tidigare förhållanden och de behöver ofta större utrymme och flera rum till en rimlig kostnad. De äldre vill i regel ha ett enkelt och underhållsfritt boende som medger tid för andra fritidsintressen.

  I tidningen har Älvsbyhus en artikel om Tage och Gun Didriksson som byggde ett nytt Älvsbyhus vid fyllda 91 respektive 83 år. Det hör väl till undantagen att man bygger nytt så pass långt upp i åren, men allt fler unnar sig att börja om i ett nytt, funktionellt boende som passar ens nya livsstil när barnen har flugit ut.

  Kunderna efterfrågar allt mer miljöanpassade hus med låg energiförbrukning. Älvsbyhus månar om att följa med i den utvecklingen och ingenjörerna på teknikavdelningen ägnar mycket tid åt energiutveckling.

  Omställningen till de digitala kanalerna i marknadsföringen har varit ytterligare en tuff utmaning.

  Det är ett nödvändigt, men inte helt smärtfritt, förändringsarbete. Vi har genomgått en kulturförändring sedan 2011 och nu är det digitala en självklar del av verksamheten. Vi måste helt enkelt finnas där målgruppen är och för många är det idag internet och mobilen. Därför är vi aktiva på Facebook, Youtube o.s.v.

  Tryckt kompletterar
  Som komplement till det digitala vill Elisabeth också ha kvar den tryckta katalogen samt en kundtidning i form av ett magasin.

   ̶̶    Katalogen är i första hand informativ medan kundtidningen bjuder på lättsam inspiration. Den ger oss möjlighet att förmedla företagets själ och hjärta. Samtidigt är den en medarbetartidning och vår förhoppning är att tidningen ska hjälpa till att skapa stolthet hos både medarbetarna och hos våra kunder som valt att bygga ett Älvsbyhus. De är våra viktigaste ambassadörer.

  Tidningen distribuerades till kunder som byggt hus de senaste två åren, till medarbetarna och den delas ut vid husvisningar.

   ̶̶    Responsen har varit odelat positiv. Det känns modernt att kunna bjuda på mjuka mervärden och inspiration på det här sättet. Jag tycker att tidningen visar att det går att paketera lättsam och bra information på ett trevligt sätt. Nu sammanföll tidningen med jubileet, men utfallet pekar på att vi eventuellt kan återkomma med ett nytt nummer med samma syfte.

  Kostnadseffektiv annonsering
  Även leverantörerna som annonserat uppskattar tidningen och tycker det är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp.

   ̶̶    De blir framlyfta i ett sammanhang som de värdesätter och för oss tillför det värde att ha med kvalitativa varumärken i tidningen, så det är ett tydligt vinna-vinna-koncept. Vi tog själva en första kontakt med våra utvalda nyckelleverantörer som vi gärna ville ha med, sedan gjorde Roxx resten av arbetet.

  Elisabeth beskriver processen att göra tidningen som väldigt smidig. Ett litet och informellt redaktionsråd bildades med personer från olika positioner på Älvsbyhus samt Roxx.

   ̶̶    Vi fick korrektur allt eftersom och hade stora möjligheter att påverka. Tidsramarna höll och det var över huvud taget inga konstigheter, avslutar Elisabeth Ennefors.

  alvsbyhuslogosmall

  Elisabeths tips till dig som funderar på en kundtidning

  1. Ha någon egen tanke om vad verksamheten representerar och målet med tidningen.

  2. Ta med några från företaget som är snabbfotade och tänker i olika banor, men som vet det gemensamma målet. Med en egen strategi klar är det lättare att kommunicera med leverantören.

  3. Välj en lättsam ton och ta det allvarliga, t.ex. fakta, i andra kanaler och sammanhang. Det är lätt att vilja säga för mycket.

  4. Se till att använda din tidning så att ni får mycket nytta av produktionen.

  Läs Älvsbyhus inspirerande kundtidning här >>

  Om Älvsbyhus

  Älvsbyhus är marknadsledande hustillverkade i Sverige.

  affärsidé är idag den samma som när företaget grundades:
  Att sälja och tillverka färdigmonterade, källarlösa trähus i 1 eller 1,5 plan av hög kvalitet till marknadens lägsta pris.